Satış Sözleşmesi

Taraflar

Bu satış sözleşmesi (“Sözleşme”), [Satıcı Şirket Adı ve Adresi] (“Satıcı”) ile [Alıcı Şirket Adı ve Adresi] (“Alıcı”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Konu

Bu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya, [Ürün/Hizmetin Tanımı] kapsamında sağlayacağı lisansların satışı ve bu lisansların kullanım koşullarının belirlenmesidir.

Lisans Koşulları

a. Satıcı, Alıcı’ya, bu Sözleşme kapsamında belirtilen [Ürün/Hizmet] için sınırlı bir kullanım lisansı vermektedir. Bu lisans, Alıcı’ya özel olup, başkalarına devredilemez.

b. Lisans, Alıcı tarafından proje sonlanma tarihine kadar kullanılabilir. Proje sonlanma tarihinde, sağlanan tüm lisanslar otomatik olarak sona erecektir.

c. Sınırsız lisanslar dahil olmak üzere, tüm lisanslar proje sonlandığı taktirde sona erecektir. Bu koşulu kabul eden tüm müşteriler, satın alma işlemiyle bu koşulu kabul etmiş sayılır.

Fiyat ve Ödeme Koşulları

a. [Ürün/Hizmet] için Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenecek tutar [Fiyat] olarak belirlenmiştir.

b. Ödeme, Alıcı tarafından [Ödeme Yöntemi ve Tarihleri] kullanılarak yapılacaktır.

Garanti ve İade Koşulları Satıcı, [Ürün/Hizmet] ile ilgili olarak Alıcı’ya [Garanti Süresi] süreli bir garanti vermektedir.

İade ve değişim koşulları

[Ürün/Hizmet] ile ilgili olarak Alıcı’ya özel olarak açılan ve kişiselleştirilen hizmetler sunmaktadır. Bu sebeple, sağlanan [Ürün/Hizmet] kişiye özel olduğundan, iade veya değişim kabul edilmemektedir.

Bu koşul, ilgili yasalar çerçevesinde, tüketici haklarını koruyan mevzuatın öngördüğü istisnai durumlar dışında, özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerin iadesinin mümkün olmadığını belirleyen hükümlere dayanmaktadır. Alıcı, bu Sözleşme’yi kabul ederek, [Ürün/Hizmet]in kişiye özel açılması nedeniyle iade hakkından feragat ettiğini ve bu koşulları kabul ettiğini beyan eder.

Gizlilik

Taraflar, bu Sözleşme kapsamında edindikleri bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklarını ve bu bilgileri sadece Sözleşme’nin gerektirdiği amaçlar için kullanacaklarını taahhüt ederler.

Yürürlük

Bu Sözleşme, taraflarca elektronik ortamda alışverişin gerçekleştiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.